26.06.2012. Momir Iseni

Radite li efikasno, ili samo naporno?

Postoje li paralele imeđu posla i treninga? Naravno da postoje, a jedan od najupečatljivijih primera – koji ne prestaje da me fascinira svojom postojanošću – je činjenica da se, u obe oblasti, raditi „naporno“ uporno brka sa raditi dugo.

Razmislite o nekome koga poznajete i za koga biste mogli da kažete da radi naporno kako bi izgradio karijeru ili obezbedio sredstva za život. Da li ta osoba zaista radi naporno – obavlja intenzivan fizički rad koji „lomi kičmu“ – ili pod tim podrazumevate da na radnom mestu ostaje veoma dugo – sve do večeri, ili ponekad i do kasno u noć ili i tokom vikenda?

Raditi „naporno“ i raditi „dugo“ uopšte nije isto. A nijedno od ta dva pojma ne znači i raditi efikasno.

Svakako ćemo se složiti da neko ko provodi mnogo vremena na poslu (uključujući tu i vikende) kako bi postigao svoje ciljeve nužno uopšte ne mora da radi naporno – u stvari, ta osoba možda provodi vreme u potpuno neefikasnim aktivnostima.

Uz to, tempo njenog stvarnog, kvalitetnog rada može biti vrlo nizak ako ga sagledavamo iz minuta u minut. Ili stepen akumulacije (prirasta) kvalitetnog rada može biti vrlo mali, zbog čega osoba pokušava da ga kompenzuje povećavajući ukupan obim rada.

Ali samo povećanje obima neefikasne, niskokvalitetne (u smislu intenziteta), neredovne aktivnosti uopšte nije od pomoći. Efikasan rad, onaj koji proizvodi rezultate, ne zavisi prevashodno od ukupnog vremena rada.

To je potpuno isto kao kod efikasnih treninga koji ostvaruju rezultate:

Efikasnost na prvom mestu.

Intenzitet na drugom.

Frekvencija kao treća.

Obim na poslednjem mestu.

Da li je vaš trening efikasan?

Da li ste usmereni na to – i dajete sve od sebe – da ostvarite više rada/podignete više opterećenja/izvedete više ponavljanja u okviru datog vremena treninga?

Da li vežbate redovno (u svim studijama, učestalost izlaganja stimulaciji je primarni ključ do uspeha)?

Tek kada imate efikasan i tehnički inteligentno osmišljen trening, sprovođen odgovarajućim intenzitetom i na redovnoj osnovi – možete razmišljati o dodavanju obima. Više rada samo po sebi ne može da nadomesti efikasnost, intenzitet ili postojanost.

 


Komentari su zatvoreni.