+

Testiranje telesnog sastava


+

NUTRICIONISTIČKE KONSULTACIJE


+

2-na-1 personalni trening

2-na-1 trening čine 1 trener i 2 osobe. To je jedan od najpopularnijih i najisplativijih načina korišćenja usluga personalnog treninga. Udružujući se sa prijateljem ili drugom osobom sa ciljevima sličnim…
Pročitajte Više »


+

1-na-1 personalni trening

Personalni trening ja najbrži, najpametniji i najefikasniji način postizanja vaših fitnes ciljeva. Kada bi stvari bile jednostavne i svodile se samo na dolazak u teretanu i podvrgavanje dijeti, svi bismo…
Pročitajte Više »


Skoro kao u teretani +

Onlajn personalni trening

Rad sa personalnim trenerom u teretani nije uvek moguć, pa ni finansijski dostupan. Ne znam koliko puta je osoba zainteresovana za trening odustala od vežbanja suočena sa cenom neposrednih treninga…
Pročitajte Više »