2-na-1 personalni trening

2-na-1 trening čine 1 trener i 2 osobe. To je jedan od najpopularnijih i najisplativijih načina korišćenja usluga personalnog treninga. Udružujući se sa prijateljem ili drugom osobom sa ciljevima sličnim vašim, možete znatno smanjiti troškove, ali ne i nivo usluge! 2-na-1 personalni trening je opcija pristupačnija najvećem broju ljudi, koja nudi sve koristi personalnog treninga ali po znatno povoljnijoj ceni.

Mnogo klijenata počne sa treninzima 1-na-1, a potom pronađe partnera sa sklonostima sličnim svojim i nastavi sa 2-na-1 treninzima.

Pozovite danas da bismo razmotrili mogućnosti i zakazali prvi sastanak.

Cene 2-na-1 treninga su veoma ekonomične! Omogućavaju vam svu pažnju i vođenje kao i 1-na-1 trening, ali sa troškovima koji su umanjeni i podeljeni sa prijateljem.