19.05.2011. Momir Iseni

Fokus i koncentracija

Smatrate li sebe fokusiranom osobom? Možete li za sebe da kažete da ste koncentrisani na zadatak? Kada donesete odluku i postavite cilj, kako se postavljate prema procesu njegovog ostvarenja? Započeli ste program treninga sa određenim nastojanjima koja su, nadam se, propraćena i odgovarajućim načinom ishrane prilagođenim vašem cilju. Ali da li vam je vaš cilj jasan? Imate li oštru, čvrstu svest o tome što želite da postignete? Ili je vaš cilj nejasan, maglovit, i nešto za šta očekujete da će se usput iskristalisati? Imate li jasnu sliku o svemu što ćete učiniti kako biste ostvarili svoj cilj, o najvažnijim koracima kojima ćete početi, o stvarima koje će činiti temelje vašeg plana? O svemu onome što ćete staviti u drugi plan kako biste ostvarili svoj cilj? Da li ste sebi postavili rok za njegovo ostvarenje? Cilj bez roka za koji će biti ostvaren je samo vežba iz uzaludnosti. Ukoliko prepoznajete sebe u ovakvom načinu postavljanja ciljeva, imate velikih problema sa fokusom i koncentracijom, i vreme je da se to promeni ovog trenutka.

Fokus predstavlja potpunu jasnoću u pogledu rezultata, sa svešću o prioritetu svakog koraka u odnosu na željeni ishod. Kao fotograf koji podešava objektiv izoštravajući sliku i izdvajajući na njoj ono što je odabrao, fokusirana osoba radi najvažnije stvari neophodne za postizanje najvažnijih ciljeva, eliminišući ono bespotrebno. Najgori način trošenja vremena je raditi dobro stvari koje ne moraju ni biti urađene. Ukoliko, na primer, težite razvoju mišićne mase i snage, a većinu treninga provodite izvodeći izolacione vežbe, preispitajte svoj fokus. Koliko god vremena provodili u izolacionim vežbama, izvodeći ih sa savršenom koncentracijom i u savršenoj formi, nećete razviti snagu, i nikada nećete postići ni približnu predstavu o svom istinskom potencijalu. Italijanski ekonomista Vilfredo Paretto je davno utvrdio čuveni princip 80-20, po kome u gotovo svemu u životu 20% stvari koje radimo donose 80% vrednosti onome što radimo. Razmislite o tome, i otkrićete kako je to istina. Kod navedenog primera o mišićnoj masi, to znači da će 20% najbolje odabranih vežbi dati 80% uspešnosti u postizanju rezultata. Zato odaberite nekoliko osnovnih vežbi koje će vam doneti snagu (20% u odnosu na ukupno raspoloživi broj vežbi), i neka one čine barem 80% vašeg treninga. Ovako stavljate fokus na ono ka čemu težite, ne rasipajući energiju radeći dobro stvari koje vas neće odvesti ostvarenju cilja na najbolji i najbrži način.

Koncentracija je sposobnost da se ostane «u zadatku» sve dok on nije u potpunosti, stoprocentno izvršen. To znači raditi u pravoj liniji, najkraćom mogućom putanjom od mesta na kome se nalazimo do mesta na koje želimo da stignemo. Postoji priča iz antičke Grčke, o putniku koji susreće starca i pita ga za pravac. «Kako da stignem do Olimpa?», glasilo je njegovo pitanje. Odgovor je bio jednostavan: «Samo vodi računa da ti svaki korak bude u tom pravcu.» Nemojte raditi ništa što vas odvraća ili skreće sa puta ka cilju. Ne zaboravite, težimo najkraćoj, pravoj liniji od starta do cilja. Nadovezujući se na primer o treningu, stalno postavljajte sebi pitanja: Da li me ova vežba vodi cilju? Da li će mi ona pomoći da budem snažniji? Da li ona stimuliše čitavo telo ili izoluje samo jedan mišić? Koliko ova vežba podstiče lučenje korisnih hormona? Da li je ovo najbrži put ka cilju?

Najjednostavniji i najdelotvorniji način da razvijete i usmeravate svoj fokus i koncentraciju je da: 1. postavite jasan cilj, šta želite i do kada to želite (ukoliko ste cilj i rok njegovog ostvarenja i zapisali, utoliko bolje), 2. napravite detaljan plan akcije (na primer, odaberete režim treninga, njegovu učestalost, izbor vežbi i njihov dnevni raspored, kao i da odredite vremenski period u kome ćete ga se striktno pridržavati, recimo dva ili tri meseca), 3. postavite jasne prioritete, sa stvarima organizovanim u hijerarhiji u odnosu na željeni rezultat, uvek stavljajući akcenat na ono što vas vodi ka vašem cilju, i 4. prihvatite apsolutnu, stoprocentnu odgovornost za ostvarenje ili neuspeh u ostvarenju svog cilja. Ne dolazite u iskušenje da dozvolite sebi izgovore i opravdanja. Vi ste u potpunosti odgovorni za posvećenost ostvarenju svojih ciljeva. Vi upravljate svojim životom, a ne on vama! Zato preduzmite akciju, i počnite sa tim već danas!


Komentari su zatvoreni.