27.09.2012. Momir Iseni

Živite VELIKO 2 – Odluka, cilj, plan i unutrašnja snaga

U prethodnom članku složili smo se da, kao iskusni i posvećeni vežbač, posedujete osnovne kvalitete koje možete preneti na svaku oblast života u kojoj želite da postanete isto toliko uspešni. Uz osnovne atribute uspeha, pomenuli smo i proces njihovog prenošenja u svaku oblast koju odaberete. U ovom članku posvetićemo se upravo razmatranju koraka neophodnih da biste to učinili na najefikasniji način poznat sportskoj psihologiji i psihologiji uspeha.

Korak 1. „Usidrite“ emotivnu energiju koja vas pokreće. Duboko u sebi, vi već znate šta je vaše emotivno „gorivo“ – ono je individualno kao otisak prsta. To može biti neodobravanje od strane roditelja u detinjstvu, neprihvatanje od okoline, nezadovoljstvo sopstvenim fizičkim izgledom – bez obzira na primarni izvor vaše motivacije, to je ona unutrašnja pokretačka sila koja čini da stvarima koje radite pristupate sa potpunim intenzitetom.

Faza 1. Praktičan način da „usidrite“ unutrašnju snagu i da je „uključite“ kada vam je to potrebno:

1) Izolujte se u tihom okruženju, van svakog ometanja. Isključite telefone, oslobodite se tesne i neudobne odeće, i lezite na leđa.

2) Lagano zatvorite oči i tri puta udahnite dugo i duboko, polako udišući kroz nos i isto tako lagano izdišući na usta.

3) Vizualizujte sebe kako lagano silazite niz stepenice. Sa svakim stepenikom, tiho ponovite reč „dole“, omogućavajući sebi da se potpuno opustite sa svakim narednim korakom.

4) U trenutku kada ste stigli do dna stepeništa i osećate unutrašnji mir, uđite u Fazu 2.

Faza 2. Ležeći na leđima sa zatvorenim očima, setite se specifične situacije iz svog života, u kojoj ste predstavljali oličenje snage i moći. Možda je to bilo u poslednjim ponavljanjima izuzetno teških čučnjeva kada ste rešili i uspeli da snagom uma postignete do tada nedoživljenu kontrakciju. Možda je to bila poslednja serija brutalnog intervalnog treninga kada je čitavo vaše telo vrištalo „Ne!“ ali vaš um je čvrsto odlučio „Da!“ Opustite se i pretresite svoje sećanje, i jedan ili nekoliko scenarija pojaviće se u vašoj svesti. Kada se to desi, odlučite koji od njih na najbolji način oličava ovu snagu i moć. Kada ste izdvojili tu određenu, jesnu sliku doživljaja:

1) Učinite sliku ovog scenarija još življom i jasnijom u svom umu – dodajte zvuke, mirise, osećaj lupanja srca i bubnjanja krvi u ušima, osećaj odeće na vama – što više detalja učiniće postupak efikasnijim.

2) Koristeći svoju maštu, još više približite događaj.

3) Učinite ga još življim i jasnijim.

4) Koristeći maštu do krajnjih granica, približite događaj i njegove okolnosti sebi, toliko da samo što ga niste dotakli, dosegnuli.

U ovom trenutku bi trebalo da vidite, čujete, mirišete, osetite dodir, doživite sve čulne faktore od kojih se scenario koji ste odabrali sastoji – trebalo bi da, u pravom smislu reči, živite u tom trenutku.

Faza 3. Umesto da samo gledate ovaj scenario, uđite u njega, bukvalno osećajući tlo pod svojim nogama. Tada:

1) U potpunosti sagledajte ono što smatrate ovom ličnom snagom i moći, postajući svesni svakog elementa koji čini vaše vidno polje.

2) Osetite upravo ono što osećate da čini tu moć.

3) U mislima recite nešto samima sebi, i zapazite tačan ton glasa kojima ste to rekli.

4) Kao oličenje ove lične snage, verujte u sebe, svoju sposobnost i kapacitet da ostvarite planirane rezultate.

5) Samouvereno i svrhovito dišite na istovetan način na koji dišete kada otelotvorujete ovu sveprožimajuću snagu.

Kada ste prošli kroz navedene stepene 1-5, stisnite pesnicu i odaberite jednu reč (na primer moć, snaga, osvojiti, nadmašiti, cilj, zona) koja za vas nedvosmisleno oličava stanje unutrašnje snage i moći koje doživljavate. Držeći pesnicu čvrsto stegnutu i dišući kako sam vas savetovao, ponovite tiho ovu reč pet puta uzastopno, osećajući njen uticaj u sebi dok neprestano nastavljate da se usmeravate na sve čulne faktore povezane sa scenarijom vaše lične unutrašnje snage.

Ponavljajte ovaj postupak tokom dvadesetak sekundi. Tada, vrlo lagano, pustite stisnutu pesnicu i opustite se. Upravo ste uspostavili sopstveno „sidro“ lične snage i moći, gde sam čin stiskanja pesnice, disanja na način koji otelotvoruje unutrašnju snagu i mentalna projekcija vaše ključne reči spontano dovode do aktiviranja specifične energije i osećanja povezanih sa ovim stanjem moći, omogućavajući vam da ga akivirate po nahođenju.

Čitav ovaj strukturisani proces ne zahteva više od 11-14 minuta. Prođite kroz njega jednom dnevno tokom jedne nedelje kako biste uspostavili jasnu vezu između njega i željenog stanja snage i moći. Kada ste uspostavili ovu vezu, ne morate svaki put prolaziti kroz čitav proces. Jednostavno aktivirajte mehanizam okidanja i nastavite ka Koraku 4.

Korak 2. Odlučite šta zaista želite od svog života.

Da li je to bolje plaćen posao? Uspešan privatan posao? Veza u kojoj ćete se osećati ispunjenije? Više vremena sa porodicom i decom? Podizanje kvaliteta svoje muskulature na znatno viši nivo? Odlučite šta želite, jednu određenu stvar, i zapišite to.

Korak 3. Razvijte plan akcije.

Kada ste doneli odluku o ishodu, načinite listu jasnih koraka koje će biti neophodno sprovesti kako biste ga ostvarili. Odgovorite na sledeća pitanja:

  • Šta je uključeno u proces?
  • Ko je uključen?
  • Koliki troškovi su uključeni?
  • Šta je potrebno da istražim i saznam kako bih uspeo/la?
  • Kakva poznanstva i oblici saradnje će biti neophodni u tome?
  • Koliki je realan vremenski okvir za postizanje željenog rezultata?

Korak 4. Uključite unutrašnju snagu i krenite ka cilju.

Sada kada ste se posvetili cilju i obavezali na njegovo ostvarenje – ostvarite ga. Pre no što pristupite prvom koraku svog plana akcije, prebacite se u stanje opisano u Koraku 1, koje ste sada u stanju da pokrenete po volji. Kada osetite da ste potpuno ispunjeni tom energijom, lagano opustite pesnicu i ODLUČITE da načinite – i u potpunosti srovodite – svaki korak vašeg plana sa potpunim usmerenjem i odlučnošću. Svakog dana, činite sve što možete, sve što bi trebalo i sve što znate da je neophodno, dodatno osnažujući ličnu snagu opisanim mehanizmom okidanja.

Na primer, kako biste ostali usmereni, tokom vikenda odvojite vreme i napišite korake koji će predstavljati svojevrsnu mapu nedelje koja dolazi. Nekada će vam biti potreban dodatni osnažujući podsticaj da nastavite – u trenucima kada pomislite „Ne, danas mi baš i nije do toga“ – i tada pomaže i sam pogled na listu koju ste ispisali.

Korak 5. Koristite svaki od atributa uspeha (navedenih u prethodnom članku) po potrebi.

Aktivirajte i primenite atribute uspeha , nastojeći da učinite postizanje svakog koraka svog plana pojedinačnim, u potpunosti realizovanim uspehom.

Korak 6. Iznova osnažujte sebe i svoje sposobnosti.

Uvažavajte svoja postignuća na svakom koraku svog puta. Dozvolite sebi da u potpunosti budete svesni da ste VI to ostvarili, da ste u stanju da to ostvarite i da ćete nastaviti da ga ostvarujete.

Korak 7. Učite i rastite dok grabite napred.

Shvataćete nove stvari, stvarati nove veze i razvijati nove persektive kako širite svoju „veličinu“ u ostale oblasti života. Kada je potrebno, načinite vaš pristup delikatnijim, i primenjujte novostečena znanja da učinite ono što ste i ono što činite još većim, snažnijim i vrednijim.

Korak 8. Uživajte u svojim pobedama, bez obzira na to koliko su velike ili male.

Uživajte u ostvarenju svakog koraka na svom putu do krajnjeg cilja!

Život je prekratak da biste bili mali kao osoba. Ne samo to – za nije sramota proživeti život ne pokušavajući da se bude što veći i širi kao osoba? Već ste razvili način razmišljanja, atribute uspeha i nivo energije i strasti potrebne da budete veliki ne samo u teretani već i u životu. Već znate kako da koristite kontinuiran mentalni i fizički napor kako biste postigli željeni rezultat. Dakle napred – donesite odluku, postavite cilj, formulišite plan i uđite u stanje unutrašnje snage i moći. I ne oklevajte – upravo danas je pravi dan za to!

Pročitajte prvi deo članka ovde.


Komentari su zatvoreni.